FREE SHIP CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
FREE SHIP CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
FREE SHIP CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
FREE SHIP CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
FREE SHIP CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG
ĐỔI TRẢ MIỄN PHÍ CHO TẤT CẢ ĐƠN HÀNG

Chính sách hoàn tiền

1. Hoàn tiền do yêu cầu khách hàng 

Khách hàng yêu cầu hoàn trả sản phẩm và hoàn tiền theo đúng điều kiện của Bảo Hành và Đổi/Trả. MENBOX sẽ hoàn 100% giá trị sản phẩm đã thanh toán và 100% phí vận chuyển đã thanh toán cho khách hàng. Mọi chi phí giao nhận cho quá trình Đổi/Trả sản phẩm sẽ do MENBOX chịu.

2. Hoàn tiền do hủy đơn hàng khách đã thanh toán 

Vì sản phẩm không sẵn có hoặc vì bất kì lý do nào khác không thể giao đơn hàng cho khách hàng (đã thanh toán), MENBOX sẽ hoàn 100% phần tiền đã thanh toán (bao gồm phí vận chuyển) cho khách hàng. Trong trường hợp này MENBOX sẽ thông báo cho khách hàng qua EMAIL và số điện thoại mà khách hàng cung cấp.

3. Yêu cầu thêm hỗ trợ hoặc thông tin 

Khách hàng vui lòng liên lạc facebook: MENBOX hoặc hotline 086 714 9967 để yêu cầu trợ giúp thêm thông tin hoặc dịch vụ khác.

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ

Chat